Velkomen til  Gerh. Voldnes AS si heimeside.

FIRMAHISTORIE
Rediger artikler
Litt firmahistorie.

1952;
Paul Worren, Johs. Sjåstad, Mathias Hjelmeseth, Nic. Kvalsvik, Lars Voldnes og Adolf Dypvik

1967;
Oline Nørvåg, H. Nygjerde, Rakel Dyrendal, Chr. Brekke, J.Jøsok, A. Berge, Rasmus Nørvåg, Karl Koppen, Torleif Pettersen, A. Arnesen, Martin Roksvåg, Olav Thorseth, Gerhard Olsen, Arild Støylen, Peder Worren, Oluf Arnesen, Gustav Pettersen. Olav H Myklebust.

1972;
Ragnar Myklebust, Leif Andreassen, Leiv Karlsen, Ludvik Hagen.

1978;
Mads Leine, Sigurd Olsen, Knut Knutsen

1984;
Johan Muldskreddal, Marton Myklebust, Norvald Brekke, Karen Gjertnes.

1988;
Alf Dyrendal, Paul Brekke, Oddmund Igesund, Oscar Hasfjord

1992;
Asbjørn Nedreberg, Godtfred Espeseth, Harald Melvær, Arnfinn Berge, Sigmund Nymark, Sverre Smådal, Steinar Kvalsund, Harald Arnesen, Atle Berge, Ove Myklebust, Ludvig Hansen, Baltzer Baltzersen.

1996;
Andreas Fosnavåg, Hans Leine.

2001;
Sigmund Voldsund, Bjørn Frantsen

2004;
Britt Kirsti Berge, Sindre Notø.

2007;
Ståle Myklebust.

I tillegg har Olav Thorseth og Peder P Worren fått Kongens Fortenestemedalje i sølv.

Ved dotterselskapa Måløy Sildoljefabrik AS og Sild og Fiskeindustri AS i Honningsvåg har ein og mange tilsette som har fått den same utmerkinga i perioda fram til 1994.  Etter den tida var ikkje desse selskapa ein del av Voldnes konsernet.  Sjå lenger nede..

 

LES MEIR
Rediger artikler

Artiklar

Om selskapet

Historikk om tidlegare -  Voldnes Skipsverft AS.
Voldnes Skipsverft AS si epoke vart avslutta i januar 2005. Her fyl litt informasjon om dette verftet som i mange år var ei hjørnesteinsbedrift i Fosnavåg, og med fleire pionerprosjekt på referanselista.
LES MEIR
Rediger artikler
Båtar i Voldneskonsernet.
Opp i gjennom åra har Voldneskonsernet hatt mange båtar i ulike storleikar og typer. Vi har her prøvd å få fram dei båtane som var heileigde eller direkte knytta til verksemda.  vi veit at der var mange båtar som vart innleigde til ulike føremål, men dei har vi ikkje oversikt over.
LES MEIR
Rediger artikler
Historie.
"Voldneskonsernet" vart etterkvart eit kjent begrep innan norsk fiskerinæring. Etter opp og nedgangar i åra 1915 til 1933, vart det særleg frå midten av 1930 åra ei kraftig utvikling i konsernet. 
LES MEIR
Rediger artikler