Gerh. Voldnes AS vart etablert i 1917 som Floer & Br. Voldnes AS

Litt firmahistorie.

Mange har fått medalje for lang og tru teneste;

 

1952;
Paul Worren, Johs. Sjåstad, Mathias Hjelmeseth, Nic. Kvalsvik, Lars Voldnes og Adolf Dypvik

1967;
Oline Nørvåg, H. Nygjerde, Rakel Dyrendal, Chr. Brekke, J.Jøsok, A. Berge, Rasmus Nørvåg, Karl Koppen, Torleif Pettersen, A. Arnesen, Martin Roksvåg, Olav Thorseth, Gerhard Olsen, Arild Støylen, Peder Worren, Oluf Arnesen, Gustav Pettersen. Olav H Myklebust.

1972;
Ragnar Myklebust, Leif Andreassen, Leiv Karlsen, Ludvik Hagen.

Historikk  -  Voldnes Skipsverft AS.

Voldnes Skipsverft AS si epoke vart avslutta i januar 2005. Her fyl litt informasjon om dette verftet som i mange år var ei hjørnesteinsbedrift i Fosnavåg, og med fleire pionerprosjekt på referanselista. Gerhard Voldnes Norsk skipsbyggingsindustri eller også kalla verftsindustrien har alltid hatt bølgedalar.  Begrepet verftskrise er eit kjend begrep innan mekanisk industri, og det har vore mange […]
Les meir

Båtar i Voldneskonsernet

Opp i gjennom åra har Voldneskonsernet hatt mange båtar i ulike storleikar og typer. Vi har her prøvd å få fram dei båtane som var heileigde eller direkte knytta til verksemda. Vi veit at der var mange båtar som vart innleigde til ulike føremål, men dei har vi ikkje oversikt over. I Fosnavåg M/K «Nor […]
Les meir

Firmahistorie

Gerh. Voldnes AS har historikk attende til 1912, med etablering i 1917.  Verksemda har ei rik og spanande historie. Særleg på 1940, 50 og 60 talet var føretaket stort, og i periodar det største private fiskerikonsernet i Noreg. I sildesesongane i desse åra var kring 1000 personar sysselsett i konsernet. Etter endringar i drifta på midten av 1970 […]
Les meir

I 1960 og 70 åra var verftet ei hjørnesteinsverksemd i Fosnavåg. Les meir.