Velkomen til  Gerh. Voldnes AS si heimeside.

big_pic1.jpg

Gerh. Voldnes AS har historikk attende til 1912, med etablering i 1917.  Verksemda har ei rik og spanande historie.

Særleg på 1940, 50 og 60 talet var føretaket stort, og i periodar det største private fiskerikonsernet i Noreg.

I sildesesongane i desse åra var kring 1000 personar sysselsett i konsernet. 

Etter endringar i drifta på midten av 1970 talet er Gerh.Voldnes AS eit reint eigedomsselskap.