Litt firmahistorie.

Medaljer for "LANG OG TRU TENESTE". Verksemda var i mange år eit stort føretak med mange tilsette. Fleire av desse har fått Norges Vels medalje for lang og tru teneste. Dei første alt i 1952.

1952;
Paul Worren, Johs. Sjåstad, Mathias Hjelmeseth, Nic. Kvalsvik, Lars Voldnes og Adolf Dypvik

1967;
Oline Nørvåg, H. Nygjerde, Rakel Dyrendal, Chr. Brekke, J.Jøsok, A. Berge, Rasmus Nørvåg, Karl Koppen, Torleif Pettersen, A. Arnesen, Martin Roksvåg, Olav Thorseth, Gerhard Olsen, Arild Støylen, Peder Worren, Oluf Arnesen, Gustav Pettersen. Olav H Myklebust.

1972;
Ragnar Myklebust, Leif Andreassen, Leiv Karlsen, Ludvik Hagen.

1978;
Mads Leine, Sigurd Olsen, Knut Knutsen

1984;
Johan Muldskreddal, Marton Myklebust, Norvald Brekke, Karen Gjertnes.

1988;
Alf Dyrendal, Paul Brekke, Oddmund Igesund, Oscar Hasfjord

1992;
Asbjørn Nedreberg, Godtfred Espeseth, Harald Melvær, Arnfinn Berge, Sigmund Nymark, Sverre Smådal, Steinar Kvalsund, Harald Arnesen, Atle Berge, Ove Myklebust, Ludvig Hansen, Baltzer Baltzersen.

1996;
Andreas Fosnavåg, Hans Leine.

2001;
Sigmund Voldsund, Bjørn Frantsen

2004;
Britt Kirsti Berge, Sindre Notø.

2007;
Ståle Myklebust.

I tillegg har Olav Thorseth og Peder P Worren fått Kongens Fortenestemedalje i sølv.

Ved dotterselskapa Måløy Sildoljefabrik AS og Sild og Fiskeindustri AS i Honningsvåg har ein og mange tilsette som har fått den same utmerkinga i perioda fram til 1994.  Etter den tida var ikkje desse selskapa ein del av Voldnes konsernet.  Sjå lenger nede..