Firmahistorikk

1952;
Paul Worren, Johs. Sjåstad, Mathias Hjelmeseth, Nic. Kvalsvik, Lars Voldnes og Adolf Dypvik

1967;
Oline Nørvåg, H. Nygjerde, Rakel Dyrendal, Chr. Brekke, J.Jøsok, A. Berge, Rasmus Nørvåg, Karl Koppen, Torleif Pettersen, A. Arnesen, Martin Roksvåg, Olav Thorseth, Gerhard Olsen, Arild Støylen, Peder Worren, Oluf Arnesen, Gustav Pettersen. Olav H Myklebust.

1972;
Ragnar Myklebust, Leif Andreassen, Leiv Karlsen, Ludvik Hagen.

1978;
Mads Leine, Sigurd Olsen, Knut Knutsen

1984;
Johan Muldskreddal, Marton Myklebust, Norvald Brekke, Karen Gjertnes.

1988;
Alf Dyrendal, Paul Brekke, Oddmund Igesund, Oscar Hasfjord

1992;
Asbjørn Nedreberg, Godtfred Espeseth, Harald Melvær, Arnfinn Berge, Sigmund Nymark, Sverre Smådal, Steinar Kvalsund, Harald Arnesen, Atle Berge, Ove Myklebust, Ludvig Hansen, Baltzer Baltzersen.

1996;
Andreas Fosnavåg, Hans Leine.

2001;
Sigmund Voldsund, Bjørn Frantsen

2004;
Britt Kirsti Berge, Sindre Notø.

2007;
Ståle Myklebust.

I tillegg har Olav Thorseth og Peder P Worren fått Kongens Fortenestemedalje i sølv.

Ved dotterselskapa Måløy Sildoljefabrik AS og Sild og Fiskeindustri AS i Honningsvåg har ein og mange tilsette som har fått den same utmerkinga i perioda fram til 1994.  Etter den tida var ikkje desse selskapa ein del av Voldnes konsernet.  Sjå lenger nede..

 

LES MEIR
Rediger artikler

Artiklar

Om selskapet

Historikk om tidlegare -  Voldnes Skipsverft AS.
Voldnes Skipsverft AS si epoke vart avslutta i januar 2005. Her fyl litt informasjon om dette verftet som i mange år var ei hjørnesteinsbedrift i Fosnavåg, og med fleire pionerprosjekt på referanselista.
LES MEIR
Rediger artikler
Båtar i Voldneskonsernet.
Opp i gjennom åra har Voldneskonsernet hatt mange båtar i ulike storleikar og typer. Vi har her prøvd å få fram dei båtane som var heileigde eller direkte knytta til verksemda.  vi veit at der var mange båtar som vart innleigde til ulike føremål, men dei har vi ikkje oversikt over.
LES MEIR
Rediger artikler
Historie.
"Voldneskonsernet" vart etterkvart eit kjent begrep innan norsk fiskerinæring. Etter opp og nedgangar i åra 1915 til 1933, vart det særleg frå midten av 1930 åra ei kraftig utvikling i konsernet. 
LES MEIR
Rediger artikler
Unikt selskapslokale i Fosnavåg.

Dette lokalet ligg på gateplan i "Voldnesbygget", Nørvågveien 9 i Fosnavåg.

Lokala er omgjort til selskapslokale med innslag av bedriftsmuseum.

I frå huset var nytt i 1938 og fram til 1976 hadde Gerh.Voldnes AS skipshandel og kolonialbutikk i lokala.

Etter at verksemda innskrenka i 1976 vart  den butikken lagt ned.  Men der har vore ulike typer butikkverksemd også etter den tid. 

Sidan 2009 har det vore utleige av desse lokala til selskapsføremål.

På veggane kan ein sjå bilete frå utviklinga i Fosnavåg og i verksemda frå 1916 og framover.  Kring om i lokalet finn ein også ein god del eldre gjenstandar, dei fleste med tilknyting til Voldnes-konsernet.

Lokala eignar seg godt til møter og kurs, konfirmasjonar, etterlag for gravferder, til barnedåpar, bursdager og firmafestar.

Lokala har vanleg kjøken med utstyr,  ein intim salong/lounge og to større rom med bord og stolar.

Der er greitt å gå ut for å  lufte seg, og der er god  parkering langs vegen. I 2015 vart det bygd tak over uteplassen.

Frå "luftesona" ute har ein fin utsikt over Fosnavåg havn.

Lokalet har kapasitet for inntil 50 personar, og der er utstyr til same antal.  Men mest ideelt er kring 35 personar.

LES MEIR
Rediger artikler
Ynskjer du å leige lokale?

Rediger artikler